REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HERBAFLORIS

 

Z dnia 17.04.2020r.
Właścicielem sklepu działającym pod adresem www.herbafloris.pl jest:
Herbafloris Dagmara Leniec
ul. Tatrzańska 1/5 , 60-413 Poznań

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

NIP: 764 239 78 18
REGON: 360083820

Numer konta bankowego [BZWBK] – 09 1090 1362 0000 0001 2957 1456

KONTAKT:

E-mail: biuro@herbafloris.pl

 

Poniżej ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży oraz zasady świadczeń drogą elektroniczną prowadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbafloris.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

• Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną produktów pochodzenia naturalnego za pośrednictwem Internetu.
• Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.
• Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, domeny, grafiki, formularzy, zdjęć, opisów i treści są własnością Sprzedawcy (z wyjątkiem poszczególnych zdjęć prezentowych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji towarów, których prawo do własności należy do osób trzecich). Korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy może nastąpić za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
• Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich.
• Ceny produktów widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich. Cena sprzedaży 1 produktu nie uwzględnia kosztów transportu. Koszt przesyłki zamówienia jest doliczany do jego wartości w procesie zamówienia. Koszt ten jest stały, niezależnie od ilości zamówionego towaru.
• Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego pokrywały się z aktualnymi stanami magazynowymi sklepu. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
• W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, gdzie przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
• Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się ze sobą.
• Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
• Sklep ze swojej strony oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru towaru do potrzeb konsumenta.
• Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
• Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe przy zastosowaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).
• Sprzedawca stosuje pliki „Cookies”, które są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Klient w każdej chwili ma możliwość ograniczenia stosowania plików „cookies” lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Jednakże Sklep Internetowy wskazuje, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
• Aby zamówienie zostało złożone poprawnie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Sklep wszystkie towary sprzedaje ze stanów magazynowych. W przypadku braku towaru klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez obsługę Sklepu Internetowego drogą e-mailową, na adres podany przy zamówieniu lub pozostanie powiadomiony telefonicznie o tym fakcie.

REJESTRACJA

• Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.
• W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym nie trzeba się rejestrować. W procesie zamówienia wystarczy podać prawidłowe dane osobowe Klienta oraz wszelkie niezbędne dane potrzebne do wysyłki towaru za pomocą formularzy Sklepu Internetowego.
• W celu utworzenia Konta Klienta trzeba dokonać nieodpłatnej rejestracji, korzystając z formularzy Sklepu Internetowego. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
• W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
• W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
• Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

• Klient składając zamówienie w sklepie składa ofertę kupna wybranego towaru. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
• Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
• Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
• Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany kolejną wiadomością e-mail.
• Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Zamówienia bez pełnej nazwy adresu, imienia i nazwiska nie będą realizowane.

PŁATNOŚĆ

• Ceny produktów widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich. Cena sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu. Koszt przesyłki zamówienia jest doliczany do jego wartości w procesie zamówienia. Koszt ten jest stały, niezależnie od ilości zamówionego towaru.
• Podstawowymi formami płatności w Sklepie Internetowym są: Zwykły przelew na rachunek bankowy oraz płatności za pomocą systemu płatności T-Pay. 

• Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Systemu płatności T-Pay. W serwisie T-Pay można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard.

• Klient informowany jest mailowo o obowiązującym terminie dokonania płatności za zamówienie zgodnie z zawartą umową poprzez Sklep Internetowy.
• W sytuacji gdy Klient nie zapłaci w terminie, Sprzedawca zaproponuje dodatkowy termin Klientowi w celu zrealizowania płatności. Informacja zostanie wysłana mailowo do Klienta. Informacja o dodatkowym terminie zawiera również wiadomość o tym, że gdy płatność nie zostanie zrealizowana również w drugim terminie Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie drugiego terminu (gdy płatność nie zostanie zrealizowana) Sprzedawca prześle oświadczenie mailowo o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

CZAS I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

• Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
• Na stronie Sklepu Internetowego podany jest termin realizacji i dostawy przesyłki.
• Termin realizacji i dostawy przesyłki liczony jest w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku.
• Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

Koszty oraz czas realizacji i dostawy:

Paczkomat InPost – 13.00 zł

• Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. W przypadku wyboru „Paczkomatu” adresem dostawy jest adres Paczkomatu wybranego przez Klienta w formularzu dostawy podczas składania zamówienia.
• W dniu wysyłki Klient informowany jest mailowo o wysłaniu przesyłki wraz z podaniem numeru listu przewozowego, co jest potwierdzeniem nadania.
• Doręczona przesyłka powinna być zbadana w obecności Dostawcy. W przypadku ubytków, uszkodzeń, Klient ma prawo żądać sporządzenia protokołu reklamacji.
• Klient ma możliwość odbioru osobistego przesyłki pod adresem: ul. Traugutta 28/3b, 61-514 Poznań.
• Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży zgodnie z wolą Kupującego. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

GWARANCJA i REKLAMACJE

• Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• W sytuacji gdy Klient zauważy wadę, wówczas może wysłać do Sprzedającego oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
• Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie:

pisemnie na adres: Herbfloris Dagmara Leniec, ul. Tatrzańska 1/5 ,  60-413 Poznań

pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@herbafloris.pl

• Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia, data, przedmiot reklamacji, przyczyna reklamacja, żądania Klienta, czytelny podpis.
• Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
• W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego Towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
• Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
• Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.
• Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być wysłana mailowo na adres biuro@herbafloris.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać zaistniały problem. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni i udzieli odpowiedzi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

• Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, .
• W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
• Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
• Aby zachować termin 14 dni wystarczy powiadomić Sprzedawcę w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Klienta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia. Oświadczenie można złożyć na Formularzu i wysłać mailem na adres: biuro@herbafloris.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie Oświadczenia. Potwierdzenie zostanie wysłane mailowo na adres podany przez Klienta.
• Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego powoduje, iż oferta przestaje wiązać.
• Sprzedawca zwraca  dokonane płatności Klientowi, z wyłączeniem kosztów dostawy towaru oraz z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem towaru lub dowodu odesłania owego towaru. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
• Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
• Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
• Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
• Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny zarząd, czyli do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, któremu Towar jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało rozpieczętowane po dostarczeniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
• Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu dostawy i realizacji Zamówienia oraz realizacji świadczeń przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Każdy ma prawo dostępu do poprawiania i usuwania swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
• Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@herbafloris.pl.
• Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
• Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
• Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem Klienta. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

INNE POSTANOWIENIA

• Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami• Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
• Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
• Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
• W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia na drogę sądową. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca zawsze informuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą elektroniczną. Wiadomość zawiera odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W sytuacji, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Koszyk Usunięto produkt. Cofnij
  • Brak produktów w koszyku.